clipart2444845-copy

5-Night Baja Cruise from San Diego

Disney Wonder logo

ความมหัศจรรย์ที่ไม่เคยหยุด

 • เรือสำราญ : Disney Wonder
 • ขึ้นเรือที่ : San Diego, California
 • ราคาเริ่มต้น : 30,300 บาทต่อท่าน
 • รหัสทัวร์ : DW26-20

clipart2444845-copy

โปรแกรมล่องเรือสำราญ

Cruise Itinerary

 • Day 1
 • Day 2
 • Day 3
 • Day 4
 • Day 5
 • Day 6

 

Day 1 : San Diego, California

Aboard: 4:00 PM

 

Day 2 : Day At Sea

 

Day 3 : Cabo San Lucas, Mexico

Ashore: 8:30 AM | Aboard: 4:45 PM

 

Day 4 : Day At Sea

 

Day 5 : Ensenada, Mexico

Ashore: 8:30 AM | Aboard: 4:45 PM

 

Day 6 : San Diego, California

Disembark: 8:30 AM

clipart2444845-copy

ห้องพักบนเรือสำราญ

Staterooms

Inside

ห้องพักแบบไม่มีหน้าต่าง

Oceanview

ห้องพักแบบมีหน้าต่าง

Verandah

ห้องพักแบบมีระเบียง

clipart2444845-copy

ราคาแพ็คเกจล่องเรือ

Cruise Fare

หมายเหตุ : ราคาห้องพักต่อท่าน (สำหรับพัก 2 ท่านในห้อง)

กันยายน 2563

 • 18-23 กันยายน 2563

ห้องไม่มีหน้าต่าง : 30,300 บาทต่อท่าน

ห้องมีหน้าต่าง : 33,100 บาทต่อท่าน

ห้องมีระเบียง : 38,800 บาทต่อท่าน

พฤศจิกายน 2563

 • 1-6 พฤศจิกายน 2563

ห้องไม่มีหน้าต่าง : 36,400 บาทต่อท่าน

ห้องมีหน้าต่าง : 39,000 บาทต่อท่าน

ห้องมีระเบียง : 46,700 บาทต่อท่าน

หมายเหตุ

1. หากต้องการพักเดี่ยวหรือพักมากกว่า 2 ท่านในห้อง กรุณาสอบถามราคาเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่

2. ราคานี้เป็นเพียงราคาเริ่มต้นเพื่อประกอบการตัดสินใจ ณ วันที่จัดทำลงในเว็บไซต์ ราคา ณ วันที่ท่านทำการจองอาจจะถูกลงหรือสูงขึ้น หากท่านสนใจแพ็คเกจนี้ ท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อเสนอราคาอีกครั้ง

clipart2444845-copy

ราคานี้รวม

What’s Included

• ห้องพักบนเรือสำราญ 5 คืน (ตามแบบห้องพักที่ท่านได้ทำการชำระเงิน)

• ชมการแสดงสุดอลังการของละครเพลงบรอดเวย์ และเข้าร่วมงานปาร์ตี้บนดาดฟ้าของเรือ

• คลับสำหรับเด็กและวัยรุ่น มีพนักงานของดิสนีย์คอยดูแลและให้คำปรึกษา

• พักผ่อน ณ เกาะส่วนตัวของดิสนีย์พร้อมอาหารกลางวันแบบบุฟเฟ่ต์ (สำหรับเรือสำราญเส้นทางบาฮามาสและแคริบเบียน)

• ค่าอาหารบนเรือสำราญทุกมื้ออาหาร ท่านสามารถเพลิดเพลินไปกับร้านอาหารหรู อาหารบุฟเฟ่ต์ และของว่างริมสระน้ำ รวมถึงบริการรูมเซอร์วิสตลอด 24 ชั่วโมง

• สระว่ายน้ำ สไลเดอร์บนเรือ และกิจกรรมสันทนาการต่างๆ (กิจกรรมบางประเภทอาจจะมีค่าบริการเพิ่มเติม)

• ไนท์คลับและเลาจน์ พื้นที่สำหรับผู้ใหญ่ที่มีบาร์และผับหลากหลายประเภทเปิดให้บริการ (การสั่งเมนูเครื่องดื่มพิเศษอาจจะมีค่าบริการเพิ่มเติม)

• ค่าภาษีท่าเรือและค่าภาษีน้ำมันเชื้อเพลิง

clipart2444845-copy

ราคานี้ไม่รวม

What’s Excluded

• ค่า Gratuity (Tips) พนักงานบนเรือ 13.5 USD/ท่าน/คืน (ลูกค้าชำระเองบนเรือ)

• ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ค่าอินเทอร์เน็ตบนเรือ ค่ามินิบาร์ในห้องพัก เป็นต้น

• ค่าตั๋วเครื่องบินเดินทางไป-กลับต่างประเทศ (หากต้องการซื้อตั๋วเครื่องบิน กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่เพื่อเสนอราคาอีกครั้ง)

• ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณีออกใบกำกับภาษี)

• ค่าทัวร์เสริมบนฝั่งตามเมืองต่างๆ ที่เรือจอด (Shore Excursion)

• ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทางและค่าวีซ่าสำหรับชาวต่างชาติ เพื่อใช้ในการเข้าประเทศตามที่ระบุในรายการนำเที่ยว

• ค่ารถรับส่งจาก สนามบินหรือดิสนีย์รีสอร์ท - ท่าเรือ - สนามบินหรือดิสนีย์รีสอร์ท รวมถึงสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ตามเมืองที่เรือจอดเทียบท่า (ทาง Disney Cruise Line มีให้บริการท่าน หากต้องการรถรับส่ง กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่เพื่อเสนอราคาอีกครั้ง)

• ค่าธรรมเนียมบัตรเครดิต 3% (กรณีชำระโดยการรูดบัตรเครดิต)

clipart2444845-copy

เงื่อนไขเกี่ยวกับแพ็คเกจล่องเรือ

Terms & Conditions

 • เงื่อนไขการจองและการชำระเงิน
 • เงื่อนไขการใช้บริการและข้อควรทราบ
 • หมายเหตุ

1. เมื่อท่านทำการจอง บริษัทฯ จะเรียกชำระเงินมัดจำเป็นเงิน 10,000 บาท/ท่าน (กรณีพักห้องคู่) และ 20,000 บาท/ท่าน (กรณีพักห้องเดี่ยว) หรือแล้วแต่กรณี

2. บริษัทฯ จะทำการเรียกชำระเงินทั้งหมดที่เหลือจากยอดวางเงินมัดจำ ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 90 วัน

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและราคา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการจองและจำนวนของห้องว่างบนเรือสำราญ

หมายเหตุ : การชำระค่าบริการทัวร์อาจจะมีเงื่อนไขเพิ่มเติมตามระยะเวลาที่ท่านทำการจอง ทางเจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ท่านทราบอีกครั้งหากมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข

1. การยกเลิกและคืนค่าทัวร์หลังจากมีการชำระเงิน

- ยกเลิกก่อนเดินทางมากกว่า 90 วัน ชำระค่าบริการท่านละ 2,500 บาท

- ยกเลิกก่อนเดินทางระหว่าง 89-60 วัน หักชำระ 50% จากราคาโปรแกรมทั้งหมด

- ยกเลิกการเดินทางระหว่าง 59-31 วัน หักชำระ 80% จากราคาโปรแกรมทั้งหมด

- ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 30 วัน ไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายใดๆ ได้

- ในกรณีที่ลูกค้าทำการยกเลิกและได้รับเงินคืนจากทางบริษัทฯ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสายการบินหรือตั๋วเรือสำราญ ลูกค้าจะได้รับเงินคืนภายใน 60-90 วัน

- หลังจากการจอง ทางเรือมีกฎในการเปลี่ยนชื่อผู้ร่วมเดินทางได้แค่ห้องละ 1 ท่านเท่านั้น การเปลี่ยนชื่อผู้พักทั้ง 2 ท่านต่อห้อง ถือว่าเป็นการยกเลิก กรุณาแจ้งเปลี่ยนชื่อก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน มิเช่นนั้นจะไม่สามารถเปลี่ยนชื่อผู้เดินทางได้

- หากท่านจองตั๋วเครื่องบินด้วยตัวเอง จำเป็นต้องคำนวณให้ท่านสามารถเดินทางถึงท่าเรือก่อนเรือออกเดินทางอย่างน้อย 3 ชั่วโมง เรือจะปิดเคาน์เตอร์สำหรับเช็คอินก่อนเวลาเรือออก 1 ชั่วโมง หากจองเที่ยวบินที่ใกล้เวลาออกเรือเกินไป อาจจะทำให้ท่านไม่สามารถขึ้นเรือได้

- กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะพิจารณาเลื่อนการเดินทางของท่าน แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้ เช่น ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าแพ็คเกจเรือสำราญ ค่าห้อง ค่าธรรมเนียมวีซ่า ตามที่สถานทูตฯ เรียกเก็บ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ้นตามจริง ในกรณีที่ไม่สามารถเดินทางได้

- กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธไม่ให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศดังที่ระบุไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

- บริษัทฯ ทำธุรกิจเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น ไม่สนับสนุนให้ลูกค้าเดินทางเข้าประเทศท่องเที่ยวโดยผิดกฎหมาย และในขั้นตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมืองขึ้นอยู่กับการพิจารณาของเจ้าหน้าที่เท่านั้น ลูกค้าทุกท่านต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตัวของท่านเอง ทางหัวหน้าทัวร์และมัคคุเทศก์ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือใดๆ ได้ทั้งสิ้น

- ในกรณีท่านซื้อแพ็คเกจแบบ Full Package เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

2. อื่นๆ (แจ้งเพื่อทราบ)

- โปรดตรวจสอบหนังสือเดินทางของท่านว่ามีอายุการใช้งานอย่างน้อย 6 เดือนนับจากวันที่เดินทางกลับ

- กรณีอายุหนังสือเดินทางน้อยกว่า 6 เดือนนับจากวันที่เดินทาง ควรรีบดำเนินการทำเล่มหนังสือเดินทางใหม่ และส่งสำเนาหน้าหนังสือเดินทางมาให้กับทางบริษัทฯ อีกครั้ง หากมีการผิดพลาดทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

- เมื่อท่านได้ทำการชำระเงินค่ามัดจำบริการทัวร์ หรือชำระค่าบริการทัวร์เต็มจำนวนแล้ว ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ ที่กล่าวมาในข้างต้น

1. สำหรับผู้มีครรภ์ กรณีอายุครรภ์เกิน 24 สัปดาห์ ไม่อนุญาตให้ขึ้นเรือ

2. สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 6 เดือน ไม่อนุญาตให้ขึ้นเรือ

3. ลูกค้าต้องเตรียมพาสปอร์ตมา ณ วันเดินทางทุกครั้ง และต้องมีอายุมากว่า 180 วัน นับจากวันเดินทางกลับ

4. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย ไม่ว่ากรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของไทยไม่อนุญาตให้เดินทางออก หรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง

5. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทางบริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าช้าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน, การเปลี่ยนแปลงโปรแกรมการท่องเที่ยวให้เหมาะสมตามสภาพอากาศและฤดูกาล หรือเกิดเหตุสุดวิสัยในการเดินทางอื่นๆ

6. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของแพ็คเกจล่องเรือ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

7. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ADDRESS

431/183 Lalin Greenville Village, Chaloem Phra Kiat Ratchakan Thi 9 Road, Prawet, Prawet, Bangkok 10250

CONTACT

Phone: 095-4424255

Email: holidayinthecruise@gmail.com